Марайа Класик

maraia_classic_01

Опитай и посети

Резервиране на маса

Резервацията е лесна. За да направите резервация, моля, обадете ни се на +359 2 88 88 88 между 9:00 и 18:00 от понеделник до петък или използвайте формуляра по-горе.

Винаги има 10% места, които са свободни за резервиране. Не се резервира единствено барът.

Събития

Марайа Класик е подходящо място за случването на частен обяд, вечеря или друго събитие като прием, презентация на продукт или услуга.  В допълнение, част от ресторанта е на разположение за закуски и частен наем.

За организацията на събития, можете да следите нашия сайт и страницата ни във Фейсбук.

Научи повече

Резервации

Нашите обекти

Марайа Класик

Марайа Фюжън

Хотел “Мария Луиза”

Уведомяваме Ви, че „ЛОЗЕНИЦА 2018” ООД,
има следното инвестиционно предложение: “Автоматизирана система за капково напояване на лозя в землището на село Лозеница с площ от 212.257 декара“. Инвестиционното предложение е свързано е със създаване на лозови насаждения и капкова система за напояване. Строително – монтажните работи не са мащабни и се свеждат до полагане на тръби в изкоп и монтиране на капкови маркучи.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Ново инвестиционно намерение за изграждане на “Автоматизирана система за капково напояване на лозя в землището на село Лозеница с площ от 212.257 дка“.
Това изграждане на автоматизирана система за капково напояване е част от проект за Преструктуриране и конверсия на лозя, като този проект включва освен изграждането на системата и изкореняване на лозя около 6,7621 ха, засаждане и изграждане на подпорна конструкция, както и Презасаждане с промяна на местонахождението на някои лозя с площ от около 6,7621 ха.
Подпорната конструкция ще бъде с основен тел на височина от 80-100 см. и две двойки телове през 40 см. като при изграждането на автоматизираната система за капково напояване, същата ще бъде монтирана на отделен ред тел.
При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до имотите се осъществява по съществуващи полски пътища.
Тръбопроводите са положени в земята, в предварително изкопана траншея с цел да не пречат на обработките в насаждението и да бъдат защитени от слънчевата радиация и ниските температури за по-дълъг експлоатационен период.
За инвестицията в автоматизирана система за капково напояване на лозя, масиви с площ от 212.257 дка, намиращи се в землището на с. Лозица, общ. Сандански, с инвеститор: „Лозица 2018“ ООД, са предвидени следните съоръжения:
– Резервоари за вода;
– Помпени агрегати;
– Генератор за ел. енергия;
– Автоматични самопочистващи пясъчени филтри и механични дискови филтри;
– Измервателно устройство за разход на вода- водомер;
– Възел за фертигация;
– Транспортираща и разпределителна тръбна мрежа, състояща се от РЕ тръби с работно налягане до 10 бара;
– Разпределителен възел, оборудван с разпределителен клапан;
– Водовземни скоби и адаптори чрез които водните количества се подават към съответните площи на полето;
– Автоматизирано управление;
– Многогодишен дебелостенен компенсиращ капков маркуч, с вградени капкообразуватели.