Марайа Класик ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.095- 5651 и BG16RFOP002-2.097 – 0670, по процедура: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на заявлението за подкрепа по фаза 1 е: 68 431,79 лв., по фаза 2: 22 822,15 лв. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта по всяка фаза е 3 месеца, от 22.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Целта на проекта е: навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Резултатите от проекта са: осигурен нужния оборотен капитал за справяне с последиците от пандемията.

Вашият коментар