За да направите резержация моля свържете се с нас на телефон 0882 333 555 от понеделник до неделя. 
За Вас работим 24/7!

или

Направете

РЕЗЕРВАЦИЯ

Основно работно време от 7:30 до 2:00 ч

(до днешна дата съобразно с мерките за Covid19 работим до 23ч)